نمایش یک نتیجه

پاک کننده نوک هویه سیمی با ظرف مخصوص

115.000 تومان
شامل یک اسفنج فلزی (با آلیاژی از جنس برنز) با پایه مخصوص جهت تمیزکاری نوک هویه