نمایش یک نتیجه

چراغ سقفی LED TUBE فلورسنتی پارس شهاب

285.000 تومان

 مصارف خانگی، اداری ، تجاری، صنعتی، انبار، کارخانجات، فروشگاه‌ها، پارکینگ‌ها، تونل‌ها و مناسب برای محیط های پر رطوبت همچون استخرهای سر پوشیده